Belastningskontroll

En belastningskontroll av ditt företags IT-miljö, kan ge svar på varför vissa typer av fel uppstår eller varför systemen upplevs som långsamma. En belastningskontroll ger svar på var felet eller felen ligger. Önskar ditt företag få hjälp med att avhjälpa felen så är detta inga problem.

Belastningskontroll

Belastningskontroll – var finns felen?

Ofta kan du som användare peka på vilka moment som inte fungerar eller fungerar dåligt. Detta är en första ledtråd för oss var vi ska börja söka felet. Vi har stor erfarenhet av både felsökning i mjukvara och hårdvara. Så efter vår analys så föreslår vi ändringar. Ändringarna genomförs en och en för att vi fackmässigt ska kunna påvisa att felet avhjälps korrekt och riktigt.

Belastningskontroll – flera fördelar

I en belastningskontroll så får man tydligt reda på vad som orsakar avbrott av tjänster eller varför det uppstår ”flaskhalsar” det finns flera olika faktorer som exempelvis, antal användare, för gamla hårdvara, felaktiga mjukvaruinställningar eller virusskador. Oavsett vad felet beror på så kan vi avhjälpa det. Resultatet är en bättre fungerade IT-struktur där du och dina merarbetare får mer utfört och detta på kortare tid vilket samtidigt är en arbetsmiljöfråga när det handlar om stress.

Fem fördelar med att göra belastningskontroll hos Netcomp

Avhjälpa fel och ”flaskhalsar” som stör ditt företags produktion.
Mindre av brott i tjänster och snabbare flöden skapar ofta bättre produktivitet.
En belastningskontroll ger svar på varför det inte stämmer, vilket kan förhindra allvarliga fel.
En belastningskontroll kan göras tillsammans med rådgivning för förbättring för att optimera.
Vi har lång erfarenhet av mjukvara och hårdvara, vi är specialister på avancerad IT-struktur.