Intrångskontroll

Ditt nätverk är kopplat både mot Internet men sannolikt även mot flera nätverk och anslutningar än vad man tänker på. Om inte ditt system har ett fullständigt skydd så finns risken att du förr eller senare får obehörigt intrång.

Intrångskontroll

Intrångskontroll – vi kontrollerar ditt system

Att säkerställa att ditt system är skyddat handlar om allt från uppdaterad programvara på både server och klientnivå. Vilken typ av kryptering är inställd för det trådlösa nätverket. Fungerar brandväggar och är de uppdaterade. Våra kontrollpunkter är många men när du anlitar oss så kan du var säker på att vi säkrar upp ditt nätverk på ett fackmässigt sätt.

Intrångskontroll – olika hot

Hoten ute ifrån kan både komma från människor men även från olika typer av program som innehåller skadlig kod. Att säkerställa mot intrångsförsök handlar även om att alla medarbetare hanterar lösenord på ett korrekt sätt och att de byter över tid. Vi berättar gärna mer om hur en fungerande struktur ska se ut.

Fem fördelar med en intrångskontroll

Du får klara besked på om det råder några brister och vi lämnar även förslag på åtgärder.
Skulle vi finna säkerhetsproblem så har vi möjlighet att åtgärda dessa på plats.
En kontroll kan berätta om varför det exempelvis har funnits vissa typer av problem med virus.
När en IT-specialist är ute på plats så finns det möjlighet att prata om struktur för IT-policy.
När du anlitar oss kan vi ta ansvar för att både åtgärda mjukvara och hårdvara.