Inventering av system

En inventering av ett ditt företags IT-system kan du tjäna på. Flera gånger görs olika investeringar över tid och det kan var svårt att få ihop helheten och samtidigt finns det ingen anledning för dig att lägga åtta timmar på något som bara tar oss två till fyra timmar.

inventering av system

Inventering av system – olika delar

Att inventera ett IT-system handlar dels att veta vad man ska titta efter och stämma av och skapa en slutsats. Slutsatsen kan bli allt från att ditt företag betalar för mycket för fel typ av programlicenser. Det kan vara så att ditt företag saknar licenser eller att ditt företag behöver uppgradera visa delar. Abonnemang för brandväggar som behöver förnyas eller centrala skyddsprogram som behöver bytas ut.

Inventering av system – vi hjälper dig

Boka en tid med oss så får ni berätta hur ni arbetar och vilka funktioner och program som ni använder. Vi ger inte ditt företag tag några råd innan vi har satt oss in i ditt företags verksamhet.

Fem fördelar med att göra en invetering av IT-systemet

Du får en fackmässig bedömning av vad som behöver åtgärdas.
Ditt företag kan undvika onödiga kostnader för felaktiga inköp av programlicenser.
ISO och TS cetifierade företag behöver kunna visa upp programlicenserna - vi inventerar att allt finns.
En IT-specialist kan alltid avgöra om det råder flera problem som är av akut karaktär och som behöver åtgärdas.
Du får i slutänden en känsla av kontroll och att du kan lita på att rätt runtiiner/program/hårdvara är gällande.