Viruskontroll

Ditt företags datainformation behöver säkerställas för dess fortlevnad. Datainformationen behöver skyddas mot förvanskning och radering men även mot obehörig åtkomst. Där kan en kontroll vara en väl investerad insats.

viruskontroll

Viruskontroll - proaktiva åtgärder

Det finns flera skepnader för virus och tecknen kan också vara flera. Risken är stor att få skador om man inte använder ett riktigt skydd både på server och klientnivå. Flera gånger visar det sig att virusskadorna är djupt rotade när användarna börjar upptäcka avvikelserna.

Viruskontroll  - vi kan hjälpa dig

Med en viruskontroll och kan man dels säkerställa om det finns virus i ditt företags IT-system. Vi kan även sätta in proaktiva åtgärder som förebygger och säkrar upp ditt företags datainformation. Om skadan redan är skedd så krävs det ofta en IT-specialist för att rensa bort den skadliga koden och samtidigt säkerställa att ”värden” för viruset elimineras. Man behöver samtidigt fastställa var datasäkerheten brister och även säkerställa hur långtgående skadorna är. Risken är annars att ditt företag har fått med viruset i backuperna.

Fem fördelar med att göra en viruskontroll

Säkerställa om det råder någon hotbild mot ditt företags datainformation och programvara.
När vi gör viruskontroll så kan vi samtidigt avgöra om du har rätt skyddsnivå för ett fullgott skydd.
En IT-specialist kan alltid svara på dina anställdas frågor om beteende och risker för att förebygga.
Skulle virus upptäckas så har vi kraftfulla verktyg och djup kompetens i hur man åtgärdar virusattacker.
Vi kan kontrollera både servrar och klienter men även backuper för att sälerställa att systemet är rent.