// Defaults

{xWPscript_if("", "==", "", "#DISABLED_VAR_WPS_news_post_style_default#", "#DISABLED_VAR_WPS_mod_news_post_style#", "")}
{xWPscript_if("", "==", "", "x1#DISABLED_VAR_WPS_news_post_style_default#", "x2#DISABLED_VAR_WPS_mod_news_post_style#", "")}

// Style 2

// Style - Default3

 


 

Inga pågående driftstörningar  

Driftstörningar stadsnät  

Stadsnät - Planerat underhållsarbete 2018-01-17 samt 2018-01-24 00:00 

Bredband - Planerat underhållsarbete 2017-12-20 18:00 - 18:30

Driftstörningar på tjänsten Hosted Exchange

Driftstörningar bredbandsnätet