2018-02-15 14:00

Driftstörning avhjälpt enligt underleverantör. Tjänster åter i full funktion.

 

2018-02-15 11:00

Driftstörning på tjänsten telefoni. Påverkar privat- samt företagstjänst och företagsväxel.

Driftstörning hos underleverantör påverkar telefoni. Orsakar problem med samtal som ej når fram och/eller taldata som ej når mottagaren.

Felsökning pågår av underleverantör.

För mer info se underleverantörs sida för driftinfo: http://www.ip-only.se/blog/2018/02/15/network-disturbance-ip-telephony/