2016-08-23 11:00

Driftstörning åtgärdad av underleverantör.

 

2016-08-23 09:00

Just nu pågår driftstörningar hos underleverantör som påverkar tjänsten IP-telefoni. Påverkar både företag- och privattelefoni.

Driftstörningen påverkar både inkommande och utgående samtal.

Felsökning pågår av extern tekniker.