2019-02-26 11:55

Drifstörning avhjälpt och samtliga IP-telefonitjänster är i drift igen.

 

2019-02-25 11:00

Driftstörning orsakad av trasig hårdvara hos underleverantör. Tekniker är på plats för att utföra byte av hårdvara.

 

2019-02-25 11:00

Driftstörningar på tjänsterna IP-telefoni. Påverkar privat samt företag.

Felsökning pågår.

 

 

 

Tidigare underhållsarbete:

2018-02-15 14:00

Driftstörning avhjälpt enligt underleverantör. Tjänster åter i full funktion.

 

2018-02-15 11:00

Driftstörning på tjänsten telefoni. Påverkar privat- samt företagstjänst och företagsväxel.

Driftstörning hos underleverantör påverkar telefoni. Orsakar problem med samtal som ej når fram och/eller taldata som ej når mottagaren.

Felsökning pågår av underleverantör.

För mer info se underleverantörs sida för driftinfo: http://www.ip-only.se/blog/2018/02/15/network-disturbance-ip-telephony/