2017-12-08 17:30

Tekniker har identifierat felet till att en hårddisk för loggfiler har fyllts upp. Åtgärd utförd och tjänsten är i drift igen. Larmrutiner har setts över för att undvika denna typ av fel i framtiden.

 

2017-12-08 13:00

Felanmälan från kund har kommit in gällande problem med tjänsten Hosted Exchange. Felsökning påbörjad.