2018-10-01 07:00

Vår övervakningstjänst har upptäckt en driftstörning på stadsnät Zitius i Sölvesborg. Mellan kl 00:15 och 02:00.

Ingen ytterligare information finns om driftstörningen.

 

 

 

Tidigare driftstörning:

2018-03-19 15:00

Strömavbrott åtgärdat och stadsnät i drift igen. Avbrott orsakat av strömavbrott på underleverantörs utrustning mellan kl 14:19 och 14:29.

Vi ser allvarligt på det inträffade och kommer att följa upp avbrottet med vår underleverantör.

 

2018-03-19 14:30

Strömavbrott i stora delar av Karlshamn som påverkar stadsnät och internetaccess.

Omfattning är i nuläget oklart.

Tekniker arbetar på att undersöka och åtgärda.