2017-08-31 09:05

Underleverantör bekräftar att anslutningen är i full drift igen.

Om problem kvarstår rekommenderas kunder att starta om sin utrustning, fiberswitch samt router, innan felanmälan görs.

 

2017-08-31 08:35

Anslutningen är i drift igen, dock kan vissa följdproblem fortfarande kvarstå. 

Om problem kvarstår efter klockan 09:00 rekommenderas kunder att starta om sin utrustning, fiberswitch samt router innan felanmälan görs.

 

2017-08-31 08:25

Tekniker utför svetsarbete av fiberanslutning. Beräknad klartid 09:00.

se även driftinformation på underleverantörs hemsida: http://www.affarsverken.se/Privat/Stadsnat/Driftinformation1/

 

2017-08-31 07:00

Omfattar kunder i Karlskrona kommun, Karlshamns kommun samt Ronneby kommun.

Felavhjälpning pågår av underleverantör.

 

2017-08-31 06:30

Driftstörningar på stadsnät i Karlskrona efter nattens planerade underhåll av underleverantör.

 

Felavhjälpning pågår av underleverantör.