2018-03-19 15:00

Strömavbrott åtgärdat och stadsnät i drift igen. Avbrott orsakat av strömavbrott på underleverantörs utrustning mellan kl 14:19 och 14:29.

Vi ser allvarligt på det inträffade och kommer att följa upp avbrottet med vår underleverantör.

 

2018-03-19 14:30

Strömavbrott i stora delar av Karlshamn som påverkar stadsnät och internetaccess.

Omfattning är i nuläget oklart.

Tekniker arbetar på att undersöka och åtgärda.