2019-03-29 08:00

Driftstörning orsakad av fel på utrustning. Åtgärdat av tekniker på plats.

 

2019-03-29 08:00

Driftstörning på bredbandsnät Karlshamn södra. Påverkar området på och kring piren. Felsökning pågår.

 

 

 

 

 

Tidigare driftstörning:

2019-01-26 11:40

Driftstörning orsakad av fel på underleverantörs utrustning. Åtgärdat cirka 10:20.

2019-01-26 10:10

Driftstörning identifierad sedan cirka 01:30. Orsakar intermittenta kvalitetsförsämringar i form av sämre hastighet och högre svarstider.

Påverkar samtliga bredbandstjänster.

Felsökning pågår.

 

 

 

2018-09-22 18:45

Fel identifierat i central utrustning. Driftstörning åtgärdad och tjänsten åter i full drift.

2018-09-22 18:12

Driftstörning på bredbandsnät. Påverkar bredbands- och IP-telefonitjänst.

Felsökning pågår.

 

 

 

2018-08-28 23:10

Driftstörning åtgärdad och tjänsten åter i full drift.

2018-08-28 15:20

Bekräftat kabelbrott hos underleverantör. Fiberkabel avgrävd på flera ställen. Underleverantören arbetar på att åtgärda problemet. Arbetet har högsta prioritet. Beräknad klartid 21:00.

2018-08-28 14:00

Fel upptäckt hos underleverantör. Kommunikationsavbrott mellan Karlshamn - Sölvesborg. Underleverantör arbetar på att åtgärda problemet.

2018-08-28 13:37

Driftstörning på bredbandsnät i Sölvesborg. Påverkar samtliga företagskunder i området Sölvesborg.

Felsökning pågår.

 

 

 

2018-08-29 01:27

Driftstörning åtgärdad.

2018-08-29 00:01

Intermittenta driftstörningar på bredband p.g.a. oannonserat avbrott hos kapacitetsleverantör.

 

 

 

2018-08-21 04:01

Driftstörning åtgärdad.

2018-08-21 00:01

Driftstörning på bredband p.g.a. oannonserat avbrott hos kapacitetsleverantör.

 

 

 

2018-05-08 18:50

Bredbandstjänst återställd. Störningar kan fortfarande förekomma.

2018-05-08 18:10

Driftstörning på bredband p.g.a. underleverantör drabbad av brand i ställverk.

 

 

 

2018-04-30 07:15

Felet klarskrivet av underleverantör 2018-04-27 21:20. Återgång till primär drift utförd.

Driftstörning klarskriven.

2018-04-26 14:32

Fel identifierat hos underleverantör. Påverkar södra Sverige.

Bredbandstjänst kör nu på sekundär drift. Slutkunder kan uppleva begränsad prestanda tills återgång till primär drift är utförd.

För mer information se: http://www.ip-only.se/blog/2018/04/26/network-disturbance-6/

2018-04-26 14:25

Driftstörning på bredbandstjänst upptäckt. Felsökning pågår.