2018-05-08 18:50

Bredbandstjänst återställd. Störningar kan fortfarande förekomma.

 

2018-05-08 18:10

Driftstörning på bredband p.g.a. underleverantör drabbad av brand i ställverk.

 

 

 

Tidigare driftstörning:

2018-04-30 07:15

Felet klarskrivet av underleverantör 2018-04-27 21:20. Återgång till primär drift utförd.

Driftstörning klarskriven.

 

2018-04-26 14:32

Fel identifierat hos underleverantör. Påverkar södra Sverige.

Bredbandstjänst kör nu på sekundär drift. Slutkunder kan uppleva begränsad prestanda tills återgång till primär drift är utförd.

För mer information se: http://www.ip-only.se/blog/2018/04/26/network-disturbance-6/

 

2018-04-26 14:25

Driftstörning på bredbandstjänst upptäckt. Felsökning pågår.