2017-11-06 15:55

Fel identifierat till utrustning i Varberg som felaktigt inaktiverats.

 

2017-11-06 14:55

Vår primära stamnätsoperatör har för tillfället driftstörningar vilket orsakade en driftstörning för våra kunder mellan klockan 14:55 och 15:00. Bredbandstjänsten är igång sedan 15:00 via sekundär stamnätsoperatör och är under bevakning.

 

 

2017-11-03 08:00

Nattens planerade underhållsarbetet har gått bra och svarstider är nu åter på normal nivå.

 

2017-10-31 14:00

Planerat underhållsarbete hos stamnätsoperatör 2017-11-03 - 2017-11-06 ska lösa problem med förhöjda svarstider. För mer information se anslag Planerat underhållsarbete - Bredband.

 

2017-10-31 07:00

Problem med förhöjda svarstider kvarstår. Felsökning pågår av underleverantör.

 

2017-10-25 16:00

Felsökning pågår av underleverantör.

 

2017-10-25 08:45

Felsökning pågår av underleverantör.

 

2017-10-23 11:00

Fel identifierat i underleverantörs transportnät. Felanmält till underleverantör.

 

2017-10-23 08:00

För närvarande upplever vi förhöjda svarstider för våra bredbandskunder. Felsökning pågår.

 

 

 

 

2017-10-31 18:56

Driftstörning åtgärdad av underleverantör och tjänster i Sölvesborg är åter i drift.

 

2017-10-31 16:23

Driftstörningar i underleverantörs bredbandsnät i Sölvesborg. Beräknad klartid 2017-10-31 21:00. 

För mer information se underleverantörs hemsida för driftinformation: https://zmarket.se/privat/driftinformation

Påverkar alla tjänster i området Sölvesborg.

 

 

 

2017-10-24 16:15

Bredbandsnätet är åter i drift. Störningar kan fortfarande förekomma. Felsökning pågår.

 

2017-10-24 14:53

För tillfället är det stora driftstörningar på alla våra bredbandstjänster. Felsökning pågår.