Bredband - Planerat underhållsarbete 2017-12-20 18:00 - 18:30

Miljöteknik kommer att uppgradera en länk i Ronneby/Kallinge. Påverkar lokala kunder under arbetet. Avbrottet beräknas ta cirka 30 minuter.