Bredband - Planerat underhållsarbete 2019-01-30 06:00 - 08:00

Akut planerat underhåll i stadsnät Affärsverken, Karlshamn, Ronneby, Karlskrona. Byte/uppgradering av länk Netcomp Karlshamn och Affärsverken Karlskrona. Kortare driftstopp kan uppstå under arbetet.

 

 

Tidigare underhållsarbete:

Bredband - Planerat underhållsarbete 2018-02-12 23:00 - 2018-02-13 07:00

Akut planerat underhåll i Sölvesborgs stadsnät Zitius. Underhåll utförs p.g.a. vägarbete.