Bredband - Planerat underhållsarbete 2017-11-03 00:01-06:00 samt 2017-11-06 00:01-06:00

 

Planerat underhållsarbete kommer ske av vår stamnätsoperatör under ovan angivna tidpunkt. Nedtid på upp till 1 timme kan förekomma under servicefönstret.

För mer information se: http://www.ip-only.se/foretag/migrering-till-nytt-ip-core/