Stadsnät - Planerat underhållsarbete 2018-01-24 00:00

Extra servicefönster i Affärsverkens stadsnät p.g.a. ett större arbete på hårdvaruplattform. Driftstörningar på stadsnätet i Karlshamn, Karlskrona samt Ronneby kan uppstå.

 

Stadsnät - Planerat underhållsarbete 2018-01-17 22:00 - 2018-01-18 05:00

Planerat underhållsarbete i Affärsverkens stadsnät. Driftstörningar på alla bredbandstjänster kan förekomma.

För ytterligare information vänligen se Affärsverkens hemsida http://www.affarsverken.se/Privat/Stadsnat/Driftinformation1/