Stadsnät - Planerat underhållsarbete 2017-08-30 22:00 - 2017-08-31 05:00

Planerat underhållsarbete i Affärsverkens stadsnät. Driftstörningar på alla bredbandstjänster kan förekomma.

För ytterligare information vänligen se Affärsverkens hemsida http://www.affarsverken.se/Privat/Stadsnat/Driftinformation1/