2018-03-08 09:00

Stadsnät - Planerat underhållsarbete 2018-03-14 22:00 - 2018-03-15 05:00

Planerat underhållsarbete i Affärsverkens stadsnät. Driftstörningar på alla bredbandstjänster kan förekomma.

För ytterligare information vänligen se Affärsverkens hemsida http://www.affarsverken.se/Privat/Stadsnat/Driftinformation1/ 

 

 

 

2018-03-08 08:30

Zitius har utfört felavhjälpande åtgärd och tjänsten är i drift igen.

 

2018-03-08 08:00

Felsökning pågår.

 

2018-03-08 07:00

Driftstörningar i Sölvesborgs stadsnät efter nattens planerade underhållsarbete. 

Felsökning pågår av nätoperatör Zitius.

Påverkar företagskunder i Sölvesborg.

 

2018-02-01 07:00

Stadsnät - Planerat underhållsarbete 2018-03-08 00:01 - 2018-03-08 02:00

Planerat arbete Zitius stadsnät i Sölvesborg p.g.a. utbyte av central hårdvara.