2018-11-05 10:00

Stadsnät - Planerat underhållsarbete 2018-11-06 00:00 - 2018-11-06 04:00

Planerat underhållsarbete i Zitius stadsnät. Driftstörningar på alla bredbandstjänster i Sölvesborgsområdet kan förekomma.

Orsak: Kabelarbete/kabelskarvning. Ärende hos Zitius DL8557.

 

Stadsnät - Planerat underhållsarbete 2018-11-06 02:00 - 2018-11-06 04:00

Planerat underhållsarbete i Svenska Stadsnät stadsnät. Driftstörningar på alla bredbandstjänster i Karlshamnsområdet anslutna till Svenska Stadsnät kan förekomma.

Orsak: Arbete hos underleverantör. Ärende hos Svenska Stadsnät #72387.

 

 

 

 

 

Tidigare händelser:

2018-05-24 10:00

Stadsnät - Planerat underhållsarbete 2018-06-13 22:00 - 2018-06-14 05:00

Planerat underhållsarbete i Affärsverkens stadsnät. Driftstörningar på alla bredbandstjänster kan förekomma.

För ytterligare information vänligen se Affärsverkens hemsida http://www.affarsverken.se/Privat/Stadsnat/Driftinformation1/ 

 

2018-05-09 08:00

Stadsnät - Planerat underhållsarbete 2018-05-15 00:01 - 2018-05-15 06:00

Planerat arbete Zitius stadsnät i Sölvesborg p.g.a. arbete utav underleverantör på central utrustning.

 

2018-04-27 10:00

Stadsnät - Planerat underhållsarbete 2018-05-16 22:00 - 2018-05-17 05:00

Planerat underhållsarbete i Affärsverkens stadsnät. Driftstörningar på alla bredbandstjänster kan förekomma.

För ytterligare information vänligen se Affärsverkens hemsida http://www.affarsverken.se/Privat/Stadsnat/Driftinformation1/ 

 

2018-04-18 15:00

Stadsnät - Planerat underhållsarbete 2018-05-08 00:01 - 2018-05-08 06:00

Planerat arbete Zitius stadsnät i Sölvesborg p.g.a. arbete utav underleverantör på central utrustning.

 

2018-03-29 13:00

Stadsnät - Planerat underhållsarbete 2018-04-11 22:00 - 2018-04-12 05:00

Planerat underhållsarbete i Affärsverkens stadsnät. Driftstörningar på alla bredbandstjänster kan förekomma.

För ytterligare information vänligen se Affärsverkens hemsida http://www.affarsverken.se/Privat/Stadsnat/Driftinformation1/ 

 

 

 

2018-03-08 09:00

Stadsnät - Planerat underhållsarbete 2018-03-14 22:00 - 2018-03-15 05:00

Planerat underhållsarbete i Affärsverkens stadsnät. Driftstörningar på alla bredbandstjänster kan förekomma.

För ytterligare information vänligen se Affärsverkens hemsida http://www.affarsverken.se/Privat/Stadsnat/Driftinformation1/ 

 

 

 

2018-03-08 08:30

Zitius har utfört felavhjälpande åtgärd och tjänsten är i drift igen.

 

2018-03-08 08:00

Felsökning pågår.

 

2018-03-08 07:00

Driftstörningar i Sölvesborgs stadsnät efter nattens planerade underhållsarbete. 

Felsökning pågår av nätoperatör Zitius.

Påverkar företagskunder i Sölvesborg.

 

2018-02-01 07:00

Stadsnät - Planerat underhållsarbete 2018-03-08 00:01 - 2018-03-08 02:00

Planerat arbete Zitius stadsnät i Sölvesborg p.g.a. utbyte av central hårdvara.