En beskrivande text om vi gillar bilden
En beskrivande text om vi gillar bilden
Medarbetare med kund
Medarbetare är glad = viktigt
Ljus och fräsch bild.
Visar medarbetare som är GLAD = viktigt

Kontek tid

it-tjänster timbank

HP

Belastningskontroll

Konceptet med en systemtekniker. Denna bilden skulle dock vara mycket ljusare.
hostad server Konceptet med närbilder kring servrar. Denna bild skulle dock varit ljusare.
Bilder på kvinnliga medarbetare saknas