Backup

Att skydda ditt företags datainformation är en central åtgärd som kräver en bra struktur. Du vill skydda din datainformation mot brand, virus och intrångsförsök. Flera gånger finns det information som är ytterst viktig för ditt företag.

Backup

Backup - så bör det fungera

Du behöver en backuplösning som fungerar både på lokalt och som även går fjärrvägen. Skulle företaget utsättas för brand ska man kunna bygga upp allt igen. Vidare behöver du en backup som går att backa så att du kan återställa från äldre tidpunkter. Detta är viktigt när man är rädd att skadlig kod har kommit in i systemet. Om det skulle ske inbrott så vill du kunna återställa dina viktiga filer.

Backup  - vi kan hjälpa dig

Vi kan hjälpa ditt företag att sätta upp en fungerande backuplösning. Vi kan dels göra en analys av vilka program ditt företag använder och var informationen sparas samt även säkerställa att det som du finner är viktigt också inkluderas i backupen. Vanligt är att man har en backup men eftersom programbehov och struktur ändras över tid så exkluderas viktig data ganska lätt. Vi kan hjälpa ditt företag med att säkerställa detta.

Fem fördelar med att säkerställa backupen

Ditt företags datainformation säkras upp så att du alltid kan fortsätta även om olyckor är framme.
Ditt företag ska inte påverkas av varken brand, virusattacker eller inbrott - då är du trygg.
En backuplösning kan revideras genom att du även lägger till en onlinebackup.
Du undviker att reparera och återställa samt leta efter tappad datainformation.
Filer som kan ha raderats av misstag kan även återställas om backupstrukturen fungerar.