Nätverk

Vilken typ av nätverkstruktur avgörs av exempelvis av antalet användare och vilka olika behov av bandbredd som behövs i nätverket. Det handlar även om hur medarbetare kan ansluta hemifrån och hur besökare och gäster ska kunna komma åt Internet.

nätverk

Nätverk - bra att tänka på

Om du planerar att lägga om nätverket för ditt företag eller kanske bygga ut det så finns det några punkter som kan vara bra att titta närmare på. Brandväggar och switchar av äldre sort kan skapa begränsningar i nätverket, då kan det vara dags att byta. Vissa delar av företaget kanske kräver mycket belastning av nätverket medan andra delar som ekonomiavdelningen inte belastar lika mycket. Här kan man sätta prioriteringar och bygga bort problem. Du kanske även har behov för trådlösa punkter för bärbara enheter.

Nätverk - vi hjälper dig

Genom att lyssna på dig och ditt företags behov samt göra en analys av nuläget så kan man säkerställa att det nya nätverket byggs korrekt och riktigt. Vi kan säkerställa att både krävande användare och även ditt företags besökare får en bra nätverkslösning som fungerar. Men även att de som fjärransluter får en stabil väg in i företaget.

Fem fördelar med se över nätverket

Revidera nätverket och ta bort begränsningar som gamla brandväggar och switchar.
Sätt upp nya trådlösa accesspunker så att alla kommer åt nätverket med mobila enheter.
Prioritera trafiken så att de avdelningar som tar högst trafikbelastning får förtur.
Dina medarbetare ska kunna jobba hemifrån om de önskar - vi kan hjälpa er att öppna upp.
Säkerheten får aldrig gå förlorad eller nerprioriteras vi kan hjälpa ditt företag med att säkra upp.