Stand Alone Server

Om ditt företag vill ha serverdriften innanför företagets väggar, så är en fristående serverlösning något du titta närmare på. Ibland kan vissa programvaror eller strukturer i företaget kräva att det finns en lokal server.

stand alone server

Stand alone server - viktigt att tänka på

När ditt företag ska byta server eller köpa en ny fristående så är det bra om du tar reda på hur behovet ser ut framåt. Hur många användare kommer att använda servern? Vilka programvaror behövs för ditt företags verksamhet? Hur vill du att övervakning och service ska ske? Hur ska backupen fungera. Har ditt företag behov för nya funktioner?

Stand alone server - vi kan hjälpa dig

Vi kan hjälpa ditt företag att analysera vilken serverlösning som ni behöver. Därefter lämnar vi förslag på lösning. Vi tittar exempelvis på att rätt maskinvara väljs. Att ditt företag har rätt licenser och även rätt antal. Samt skydd mot virusangrepp och säkerställning av ditt företags data genom backup kan säkerställas.

Fem fördelar med att välja en stand alone server

En lokal server kan enkelt hanteras av personal på ditt företag.
Vissa programvaror är inte lämpade för virtualisering och då kan en lokal sever vara en lösning.
En lokal server kan fortfarande ha övervakning och backup fjärrvägen.
En lokal server kräver ingen Internetförbindelse för att arbetet ska fungera på ert kontor.
Du kan teckna trygghetsavtal och låta oss underhålla och uppgradera över tid.