Virtualisering

Genom virtualisering kan man skapa flera virtuella servrar på samma fysiska server. På detta sätt utnyttjar man serverkapaciteten fullt ut och sparar pengar på både hårdvara och energi. Har du behov av mer än en server så kan detta vara en bra lösning.

virtualisering

Virtualisering - hur ser ditt behov ut?

Även om ditt företag endast har behov av ett fåtal servrar så kan det finns fördelar att du tittar närmare på virtualisering. Huvudargumenten är ekonomi och säkerhet som säkerställs genom denna lösning. Virtualiseringen kan sättas upp i kombination med andra servertjänster som då leder till högre skalbarhet och sänkta totalkostnader för it-drift.

Virtualisering - vi kan hjälpa dig

Om du har ett antal servrar redan idag och är i behov av att öka antalet så ta kontakta med oss först så kan vi berätta vidare om hur en virtualiseringslösning skulle kunna hjälpa dig att både spara pengar och på miljön.

Fem fördelar med virtualisering av servrar

Genom virtualisering sparar du in pengar på investeringar i serverhårdavara.
Din serverkapacitet kommer till sin fulla potential.
Genom att använda mindre antal servrar så sparar du både på energi och miljön.
Virtualiseringar är inte hårdvaruknutna utan kan flyttas och enkelt flyttas vid behov.
Du kan få en central lösning och samla alla servrarna på ett ställe - vi kan även sköta driften hos oss.