Har ditt företag en fungerande onlinebackup & arkivering?

Onlinebackup till företag

En onlinebackup som är utförd korrekt och riktigt kan vara skillnaden mellan katastrof och enbart lite mer extrajobb ifall skadan eller olyckan är framme. Hur vet man då om man har en fungerande onlinebackup med bra arkivering eller enbart falsk trygghet?

Strukturen för en online backup

När du samlar data för att den ska gå att göra tillgänglig ifall originalfilerna skadas eller inte är lägre är tillgängliga då har du en form av onlinebackup.  Backuper ska ge ett skydd mot att filer ändras oavsiktligt eller tas bort.  Onlinebackuper kan även säkerställa allt från inställningar till fulla system om exempelvis om en av servrarna går ner.

Den enklare formen av onlinebackup

För de flesta organisationer är det fullt tillräckligt att konfigurera så att onlinebackuperna går i slutet av dagen då belastningen i nätverket och användningen av filerna är låg. På så vis kan systemadministratörerna schemalägga onlinebackuperna så att man i värsta fall tappar max en arbetsdag om skadan är framme innan nästa backup hinner köras.

Arkivering av data

När datainformation slutförvaras så är det mer klassat som arkivering. De är ett långtsiktigt sparande som även i värsta fall kan användas som källa för återställning av data om backuperna man använt av en eller annan anledningen inte fungerat eller ej är kompletta. Lite förenklat kan man säga att arkiveringen är där backuperna slutförvaras efter de inte aktivt går som backupjobb dagligt eller veckovis.

E-post - en vanlig arkivering

E-post inom en organisation är en vanligt förekommande arkivering som sker dagligen samtidigt som den ej alltid ingår i någon backup. Det betyder att trots betydelsen av att finna äldre e-post genom att söka i sin e-postklient så riskerar hela organisationen att tappa stora mängder information om man inte har en långsiktig arkivering med arkivering. Det är inte ovanligt att medarbetare söka information i äldre e-postmeddelanden som flera gånger är både fem till sju år gamla.

Specialanpassade onlinebackuper och arkivering

Vissa av våra kunder har behov att onlinebackuperna går med ett tätare intervall. Detta för att det hos vissa organisationer sker stora förändringar både i databaser samt i stora mängder filer på enbart en arbetsdag.