ip-telefoni - fem frågor

Vi står i Sverige inför ett skifte där det analoga telefonnätet fasas ut. Genom att gå över till IP-telefoni eller bredbandstelefoni som det även ibland kallas så kan du fortsätta nyttja telefonitjänster på ditt företag.

Vad  är skillnaden mellan analog telefoni och IP-telefoni?

Det finns vissa skillnader mellan analog telefoni och IP-telefoni. En av dem är att det inte är möjligt att ringa när det är strömavbrott. Vissa typer av larm har bättre eller sämre stöd för IP-telefoni det kan vara värt att kontrollera att övriga tjänster som du använder klarar av att nytta IP-telefoni istället. De allra flesta leverantörer idag har löst all sådan problematik och du behöver i värsta fall kanske enbart byta en box.  Det analoga telefonnätet har sina begräsningar. Genom IP-telefoni kommer man i framtiden kunna erbjuda ett större utbud av tjänster som berör bild och textöverföring i samband med samtal, vilket är en fördel.

Kostnader för IP-telefoni jämfört med analog telefoni?

Det är generellt sätt billigare att ringa med IP-telefoni gemfört med analog telefoni. Det finns även vissa lösningar där du kan ringa från dator till dator så kostnaderna är generellt sätt lägre för samtalsutgifter jämfört med tidigare. En av fördelarna med IP-telefoni är att om du ringer frekvent till utlandet så blir även dessa kostnaderna reducerade jämfört med analog telefoni. Givetvis har du dock ett vanligt månadsabonnemang för din IP-telefoni.

Kan du använda dina gamla telefoner?

Det är generellt sätt inga problem att fortsätta använda dina befintliga telefoner. Genom att koppla in en analog telefonadapter (ATA) så möjliggör det fortsatt nyttjande av din analoga telefon.

Finns det växellösningar för IP-telefoni?

Det finns idag ett antal växeltjänster som kan erbjudas för IP-telefoni. Dessa IP-växlar är renodlade IP-växlar. En av fördelarna med IP-växel är även att enbart LAN-port behövs då både telefoni och data nyttjar samma nät.

 

Kan jag använda min dator för att ringa med IP-telefoni?

Du kan installera en programvara i din dator och med hjälp av mikrofon och hörlurar samt programvaran så kan du ringa ut och ta emot samtal men även hantera bild och videoöverföring på ett sätt som inte var möjligt med analog telefoni.