En betydande del av företagsvärlden har på senare år börjat använda olika molntjänster för sina IT-behov. Här finner ni lite information om vad en molntjänst egentligen är samt de fördelar en sådan kan medföra för användaren.

Vad menar man egentligen med "molnet"?

Begreppet "molnet" har sitt ursprung i det engelska uttrycket "cloud computing", vilket efter översättning till svenska vanligen blir "datormoln". Vad det egentligen handlar om är att man genom användning av internet får tillgång till sin hård- & mjukvara samt andra IT-resurser. Få vandrare i dagens IT-samhälle klarar sig helt utan att använda någon typ av molntjänst, även om många nog inte alltid inser att de gör det.

Att spendera resurser på traditionella lösningar för hantering av systemen för ett företags hård- & mjukvara kan ofta bli en kostsam och tidskrävande affär. Därför har många företag låtit underhåll och service av dessa system falla på de som ägnar sig uteslutet åt detta, d.v.s. de olika leverantörerna av molntjänster. Detta leder till att man för en ofta blygsam månads- eller årskostnad, kan föra över en del av sina IT-lösningar till dessa leverantörer.
 

Molntjänstens karaktär i fem korta punkter

 • Prenumeration

  - Molnet erbjuds i prenumerationsform, där kostnaden beror på tjänstens omfattning.
 • Internetanslutning räcker

  - För tillgång till molntjänsten behövs enbart en internetanslutning.
 • Automatiskt underhåll

  - Underhåll som t.ex. uppdateringar hanteras av leverantören och sker automatiskt.
 • Kostnad = Användande

  - Priset för tjänsten är proportionell till omfattningen av din prenumeration.
 • Flexibilitet

  - Att utöka omfattningen av molntjänsten är oftast en både väldigt simpel och kvick process.

Molnets användningsområden och fördelar

De mest kända användningsområdena för molntjänster är förmodligen lagring av data/filer samt e-mail. Men molntjänster används även frekvent för många andra lösningar som backup, redovisning, kundregister, HR, affärssystem o.s.v.

Vad gäller fördelarna med användande av molntjänst kan man exempelvis belysa:

 • Flexibiliteten - Då molntjänster är strukturerad som något som skall säljas till en stor mängd användare, är det i motsats till en vanlig avtalsbaserad metod, väldigt enkelt att anpassa sin prenumeration så den alltid är skräddarsydd efter företagets önskemål.
 • Kostnadseffektiv - Vad man förut betalade stora summor pengar för kan idag åstadkommas väldigt kostnadseffektivt med molntjänster. Ditt företag behöver inte inhandla hård- & mjukvara för att underhålla systemen och eventuella problem med tjänsten åtgärdas av leverantören, utan att det kostar ditt företag något.
 • Minimalt underhåll - Då allting utom själva användandet hanteras av leverantören, behöver du inte lägga resurser på underhåll av de olika system som molntjänsten ersätter. Allt från service och uppdatering av programvara till inköp av ny hårdvara omses av leverantören utan att du behöver oroa dig för det.

Är du intresserad av en molntjänst för ditt företag? Netcomp kan hjälpa dig!

Läs mer om vår molntjänst "Datalagring" här. Kontakta gärna oss om du är intresserad av denna eller någon av våra andra molntjänster.