ransomware och kidnappningsvirus

IT-säkerhet är en process. Vi på Netcomp jobbar enligt följande struktur.

Förutspå virusattacker

Vi arbetar för att förutspå vad som eventuellt kan uppstå som problem samt summera dessa riskerna och hoten. Det kan beröra allt från IT-struktur till slutanvändare till programversioner.

Motverka virusattacker

Efter att vi har nått vår konklusion så säkerställer IT-strukturen genom att ersätta svaga punkter i hårdvara och mjukvara samt informera om beteendeförändringar hos medarbetare.

Upptäcka virusattacker

Genom att ha övervakning på IT-strukturen så kan vi bevaka företagsnätverket och detta medför samtidigt att vi "lär känna" nätverkets beteende och vi kan därmed också enklare se när något avviker.

Agera vid virusattacker

Skulle skadan vara framme så har vi en handlingsplan för att isolera samt säkerställa att datainformationen förblir oskadad. Samt att åtgärda eventuella säkerhetshål eller ändra medarbetares rutiner då vi flera gånger ser att den mänskliga faktorn är "akilles hälen".

IT-säkerhet och Ransomware och dess ursprung

Ransomware är en form av skadlig kod som har till syfte att överta klienten och sedan helst sprida sig vidare till andra datorer i nätverket. Ransomware har flera olika förklädnader men den vanligaste formen är e-post med bifogade filer samt olika "exploit kits" som körs i bakgrunden när man besöker en webbplats med skadlig kod.

ransomware och utpressningsvirus

Ransomware kräver betalning

Den vanligaste formen av Ransomware är att programvaran kapar datorn och genom utpressningsviruset så krävs användaren på pengar för att datorn eller till och med nätverket ska släppas fritt igen. Betalningen löser oftast upp låsningen i datorn men i flera fall återkommer nya krav på betalning och datorn eller nätverket låser sig igen. Så betalning är en dålig lösning. Satsa istället på att rensa bort den skadliga koden från ert nätverk.

Ransomware och kidnappningsvirus - kan vi hjälpa dig?

Har du eller ditt företag blivit utsatt för skadlig kod eller blivit låsta till betalning av Ransomware. Kontakta oss så hjälper vi er vidare och säkerställer er IT-struktur.