Virtualisering av servrar

Så sparar ditt företag pengar genom virtualisering

Ditt företag har sannolikt redan idag en eller flera servrar och den vanligaste konstruktionen är att företaget utnyttjar ca 10 - 20 % av servrarnas kapacitet. Genom virtualisering kan ditt företag utnyttja er serverprestanda på ett mer optimerat sätt och på så vi både spara pengar och på miljön.

Virtualisreing - spara pengar

Genom att virtualisera dina servrar så reducerar du antalet fysiska servrar. Det innebär att du kan köra flera operativsystem på samma fysiska server och därmed utnyttja hårdvaran i servern mer effektivt. Du har trots allt redan betalt för kapaciteten. Genom att reducera antalet fysiska servrar så spara ditt företag både pengar på underhåll hårdvara och även på IT-konsulttimmar eftersom en hel del koncentreras till virtualiseringslösningen vilket leder till synergieffekter som enklare administration.

Virtualisring - spara på mijön

 Genom att reducera antalet befintliga servrar så reduceras belastning på miljön då du som företag inte framåt är i behov av att investera i lika många servrar. Färre servrar drar mindre ström och producerar mindre värme. Vilket leder till mindre strömförbrukning och reducerade kostnader för kylanläggningar.

Behöver ditt företag virtualisering av servrar?

Om du står i ett läge där det är dags att investera och samtidigt har mer än en server eller är i behov av att utöka till yterligare en server. Då rekommenderar vi att du tittar närmre på virtualisering av servrar. Det finns flera fördelar och även pengar att spara.

Virtualisering - kan vi hjälpa dig?

Om du är intresserad av virutaliseringslösningar och önskar att få veta mer eller få professionell hjälp? Då är du givetvis välkommen att kontakta oss för ett möte. Vi är övertygade om att det är välinvesterad tid.