I denna trehövdade serie artiklar kommer vi att ta en närmare titt på vad man egentligen menar med bra datasäkerhet och vad du som användare aktivt kan ta dig till för att förebygga och förhindra skada eller ändring på ditt företags data.

Vad är datasäkerhet?

Draget till sin spets så betyder bra datasäkerhet att du kan skydda din data, både genom att försäkra dig om dess fortlevnad och att förhindra ändring alternativt radering av informationen. I detta ingår skydd mot obehörigt intrång. Allt detta faller generellt sett under uttryck som databackup, virusskydd och kryptering av data. Resten av denna första artikel kommer behandla just det första begreppet ovan, nämligen backup av data.

Gör backup på din data

Vad gäller databackup eller säkerhetskopiering är det en förebyggande handling som i dagens samhälle inte i något fall bör ignoreras eller skjutas upp. Den lagring av data som ett företag tar sig för laddas allmänt sett upp till en hårddisk antingen fysiskt på plats i lokalen eller virtuellt på en server. Och då ingen hårddisk har obegränsad livslängd är det bara en tidsfråga innan tekniska problem av mer eller mindre allvarligt omfång uppstår i den.

Backup av rätt data

Det är i allmänhet inte värt besväret att ta en fullständig backup på varje användares fullständiga system i ett nätverk, utan enbart välja den katalog där det viktiga förvaras. Att selektivt plocka ut det som skall följa med i din backup är också väldigt viktigt, då man inte vill missa viktig data till följd av någon form av ändring i antingen rutiner, programvara eller dylikt i företaget. Det är i den här typen av situationer en IT-specialist kan gå in och reda ut och organisera upp så att din backup fungerar korrekt och smidigt.

Företagets filserver är extra viktig

Särskilt viktigt i många fall är att den större filservern som är företagets ryggrad säkerhetskopieras. Om en sådan skulle kompromiseras kan det skapa gigantiska problem, kanske till och med produktionsstopp för flera företag. En riskavvägning här kommer med all säkerhet visa att kostnaden för en väl uttänkt och funktionell lösning för backup av filservern är väl värd att betala om man ser till vad konsekvenserna kan bli för de anställda om något skulle hända med den. Det finns också bra mjukvara som vid katastrof kan rekonstruera en server till ett tidigare stadie utan krångliga ominstallationer av operativsystem, program o.s.v.

Vill du ha en fungerande backup-lösning för ditt företag? Vi på Netcomp kan hjälpa dig!

Läs mer om backup här och kontakta gärna oss om du är intresserad.