virusskydd för din e-post

På senare tid har allt mer e-brev skickats ut till våra kunders användare som innehåller vad som kallas för krypteringsvirus. Till en början uppdagades dessa som PostNord-virus, men har nu blivit allt vanligare i flertalet olika former. Även om man har en hel del skydd som antivirus, antispam och brandväggar så drabbas användare via e-post och filer som användaren själv öppnar.

Rekommenderade åtgärder för skydd mot krypteringsvirus via e-post:

  • Kontrollera alltid avsändaren för e-brevet och var kritisk.
  • Avsändare med tvetydliga namn eller som innehåller siffror, alternativt en kombination av båda bör kontrolleras direkt mot leverantör eller jämföras mot tidigare e-post från samma användare om meddelandet är legitimt. Undvik därför att öppna bifogade filer som du inte har förväntat dig.
  • Dubbelkontrollera innehållet i meddelandet. Generellt så finns det uppenbara sakfel, språkfel och andra avvikelser som du kan upptäcka i denna typen av e-brev.
  • Avstå från att klicka på länkar och bilagor i e-post. I allmänhet bör man undvika att klicka på länkar eller bilagor i e-posten om någon av tidigare nämnda brister går att påvisa.
  • Får ni ett e-brev som ni misstänker innehåller virus så kontakta eventuell avsändare eller Netcomp Support på telefon 0454 - 75 11 00. Vår support kan även svara på eventuella frågor angående viruset.