Bildskärmar

När du behöver visa bilder, grafer och dokument för flera människor samtidigt så kan en bildskärm vara ett bra alternativ för din presentation. En bildskärm kan vara lika användbar för att presentera budskap i korridorer eller i er entré.

Bildskärmar

Bildskärmar för konferens

En bildskärm är en bra lösning för att visa dina presentationer. Du kan med en enkel inkoppling till din dator, direkt börja visa fakta och bild på bildskärmen. Bildskärmar är perfekta när du både vill visa statiska bilder så väl som rörliga.

Bildskärm för presentation på kontor

En bildskärm kan monteras för att presentera budskap och information i korridorer och i entré på ert företag. En vanlig placering är i väntrum. Ett perfekt ställe för att presentera ditt företag eller visa aktuella erbjudanden.

Fem fördelar med bildskärmar

En bildskärm är perfekt för presentationer i mötesrum.
Bildskärmar är perfekta om du vill visa både statiska och rörliga bilder.
Du kan montera en bildskärm i korridorer eller väntrum med ditt budskap.
En bildskärm kan även bära budskap och information som behöver visas under dagen.
Vi hjälper dig alltid att koppla in utrustningen och få den att fungera med din IT-utrustning.