Datalagring

Din datainformation om företaget är något av det känsligaste som finns inom företaget. Utan backup så är det risken stor att stora mängder datainformation går förlorad vid någon typ av incident.

datalagring

Datalagring - får aldrig exkluderas

Datainformation behöver skyddas för att kunna fortsätta existera, den behöver skyddas mot otillåten ändring och åtkomst. De vanligaste orsakerna till dataförluster är brand, virus och stöld. Fysiska hårddiskkrascher finns det alltid risk för. Genom att välja datalagring och backup från Netcomp så säkerställer vi att ditt företags datainformation lagras säkert.

Datalagring – så fungerar det

Vi har ett antal olika tjänster som vi kan erbjuda ditt företag. Men principen är att man lyfter ut datainformation från företaget krypterat och lagrar den på våra servrar. Skulle du behöva återställa datainformation så är det bara att göra en återställning. Snabbt enkelt men framför allt driftsäkert.

Fem fördelar med att välja datalagring hos Netcomp

Du skyddar ditt företags datainformation mot brand, stöld och virus.
Du behöver inte förlita dig på mänskliga resurser, du får besked om backupen inte kunnat köra.
Backupen kan ställas in av oss på Netcomp och vi kan kontrollera att alla mappar inkluderas.
Skulle en incident vara framme så hjälper vi till att återställa datainformationen och starta upp igen.
Vi kan IT-lösningar, vi kan hjälpa dig med hela IT-strukturen, till skillnad mot de som bara säljer backup.