Hostad server

Skulle du vilja förenkla ditt företags IT-miljö? Frisätta resurser från backup, övervakning och lokal administration? Genom att välja en hostad server så tar vi över driften till en fast kostnad per månad.

hostad server

Hostad server – fördelar

En hostad server kan både vara en eller skalas upp till flera servrar i en virtuell servermiljö. Man kan anpassa helt efter hur ditt företags behov ser ut. Jämför man detta med en traditionell serverpark så kostar det betydligt mer att hålla driften igång på lokal nivå.

Hostad server – skalbar

Idag kan man sätta upp en IT-lösning med hostad server och du och dina medarbetare kommer inte att märka någon skillnad. Vi på Netcomp har dessutom full kontroll på drift, backup, intrångsförsök och uppdateringar. Ditt företag frisätter både personalresurser och kapital som annars binds till IT-budgeten. Vill du veta mer om hostad server så är du välkommen att kontakta oss så ska vi lyssna på vad du och ditt företag har för behov.

Fem fördelar med hostad server från Netcomp

Ditt företag frisätter egna IT-resurser och kan kapa IT-budgeten för serverdrift .
Du kan vila i att vi tar hand om hela serverdriften, så du kan fokusera på annat.
Flera fysiska servrar kan köras virtuellt på en server.
En hostad server är skalbar vilket innebär att du närsomhelst kan uppgradera.
Kostnad och funktion ställs mot varandra så att du får ut fullt av din hostade server.