Nätverk - översikt

Nätverk handlar om kommunikation både internt och externt för ditt företag. Men det finns ett antal punkter som brukar vara bra att titta på både för att du och dina medarbetare ska kunna jobba effektivt men även säkert.

Intrångskontroll

Trafikflöde

Om ditt företag har många användare inloggade samtidigt och flyttar stora mängder med data så är det extra vikigt att hårdvaran för nätverket är anpassad och klarar av belastningarna. ”Flaskhalsar” kan uppstå om man exempelvis kör nätverket i äldre utrustning. Det kan också finnas fördelar med att sätta prioriteringar för att avdelningar med hög nätverksbelastning får förtur i nätverket om så önskas.

Säkerhet

Ett nätverk som används inom företaget har vanligtvis uppkoppling mot Internet. För att skydda sig mot intrångsförsök, virusskador och liknande angrepp så är det viktigt att man använder en brandvägg. Brandväggen skyddar på så vis ditt företags nätverk. För att en brandvägg ska klara av hot över tid krävs det att den uppdateras och oftast har ett abonnemang hos leverantören. På så vis kan man alltid säkerställa att mjukvaran är uppdaterad.

Ta hand om besökare i nätverket

Ibland får ditt företag besökare som behöver tillgång till Internet och det finns även medarbetare som kanske behöver komma åt Internet men inte företagets filer. Allt detta kan ställa in så att det passar ditt företags IT-säkerhet.

Fem fördelar med att vi administrerar ditt nätverk

Vi kan åtgärda ”flaskhalsar” som gör nätverket långsamt.
Vi kan säkerställa ditt företags IT-säkerhet .
Vi hjälper dig att tilldela resurser och prioriteringar i nätverket.

Vi kan skapa trådlösa anslutningar kring företaget för mobila enheter.

Genom att teckna trygghetsavtal kan vi hjälpa dig med allt inom IT.