Att förändra ett företags IT-infrastruktur och virtualisera sin servermiljö är något som för många kan framstå som en väldigt omfattande operation. Gör dock det på rätt sätt och du blir säkerligen nöjd med slutresultatet.

Virtualisera ditt företag

I dagens samhälle är IT-infrastruktur något som inget företag bör ignorera, vare sig man är litet eller stort. Det är inte alltid enkelt att på ett bra sätt ta sin IT-miljö till det virtuella planet. Väljer du en leverantör med erfarenhet och kompetens vad gäller servermiljöer så kan de göra ditt företags IT-lösningar betydligt bekvämare och smidigare. Förutom lösningar på specifika problem finns det även helhetslösningar som är skräddarsydd efter just ditt företags situation.

I företag av alla storlekar behöver IT-infrastruktur anpassas så att den ger det stöd företagets verksamhet behöver, samtidigt som förhållandet mellan effektivitet och kostnad måste hållas på en rimlig nivå. Oftast löser man situationen genom virtualisera hela eller delar av företagets servermiljö, vilket sparar kostnader på många plan (el, kylning, underhållande av hård- & mjukvara, programlicenser etc.). Detta är i många fall ett sätt att spara kostnader utan att egentligen förlora något vad gäller prestanda och tid.

Virtualisering av ett företags servermiljö har länge varit ett förlopp som är betungande för många företag, både vad gäller tid och pengar. Väljer du oss på Netcomp så kan vi realisera din virtualisering smidigt med en beprövad process, ända från analys av företagets situation till implementering av lösningarna.

4 skäl att virtualisera ditt företag:

  • Mindre kostnader går åt till energi och underhåll av tekniken.
  • Robustare, effektivare lösningar för backup om något skulle gå fel.
  • Ökar servrarnas effektivitet, vilket gör att det behövs ett mindre antal.
  • Minimerar avbrott i verksamheten, exempelvis p.g.a. fel i serverns hårdvara.

Låter virtualisering som något för ditt företag? Netcomp kan hjälpa dig!

Vi tar era behov i beaktande och hjälper till med virtualiseringen. Kontakta gärna oss om du är intresserad.