Hantering av ett företags mjukvara och licenserna för denna kan vara ett jobbigt problem för många företag. Därför är det vanligt att man väljer att anlita ett externt företag för licenshanteringen.

Mjukvara och dess licenser

I IT-utvecklingens gång har kostnaden för mjukvara blivit en allt mer betydande del av ett företags IT-budget. Och har man någon gång ansvarat för inhandling av mjukvara så vet man att det kan vara svårt att hitta det licensavtal som passar företaget, utan att samtidigt behöva betala oproportionerligt mycket. Därför kan det vara en god idé att anlita en extern specialist med den kompetens och erfarenhet av licenshantering som gör att du får en lösning som passar både dina behov och din budget.

Helhetslösningar för licenshantering

När man ser till ett företags licenshantering finns det vissa tydliga områden som ofta är extra viktiga. Ett av dessa är så kallad Software Asset Management (eller SAM), som är en gemensam term för inköp, installation, underhåll, användande och avyttra mjukvara i ett företag. Man ser över vilka behov företaget har vad gäller programvara, justerar licensavtalen efter detta. Anlitar du en extern konsult åt ditt företag för man med andra ord en helhetslösning för sina mjukvarubehov och behöver inte lägga tid och kraft på detta själv.

När man pratar om licenshantering är det även värt att nämna två av jättarna vad gäller den mängd av deras mjukvara som används runtom i världen, nämligen Microsoft och Adobe. Använder ditt företag operativsystem från Microsoft, vilket de flesta gör, behöver du ett stort antal licenser för både datorer och servrar. Här är ett volymlicensavtal ofta det bästa alternativet, som bör skräddarsys så det passar ditt företag. Vad gäller Adobe är det vanligt att många av deras program används, medan det samtidigt ofta inte fästs så mycket vikt vid programvaran, vilket gör att kollen på licenshanteringen inte alltid är vad den borde.

IT-säkerhet och programvarulicenser

Även vad gäller säkerhet och backup är licenshantering ofta viktig. Att man har rätt programvara för exempelvis antivirus och att licenserna för denna programvara uppdateras i tid är självfallet mycket viktigt för ett företags IT-säkerhet. Har du sunda lösningar för licenshantering av din IT-säkerhet och backup av data är det mycket lättare att avvärja hot, oavsett var de kommer ifrån och om de är kända eller okända.

Väljer du att överlåta din licenshantering till oss på Netcomp kan du vara säker på att din programvara är i goda händer, då vi har både den erfaranhet och kunskap som krävs för att klara jobbet. Med vårt vida tjänsteutbud har vi även ett helhetsperspektiv där hårdvara, mjukvara och övriga IT-tjänster alla spelar sin roll och samverkar. Vare sig du behöver hårdvara, ny mjukvarulicens, utbildning eller annat så kan vi på Netcomp hjälpa dig med detta.

Är du intresserad av licenshantering för ditt företag? Netcomp kan hjälpa dig!

Vi har analys & rådgivning av IT-miljön i företag. Med denna tar vi reda på företagets behov så vi kan ta fram den lösning som passar bäst. Kontakta gärna oss om du är intresserad.