Sponsring

Sponsring är en del av vår marknadsföring med syfte att stärka vårt varumärke gentemot våra kunder, medarbetare och allmänheten. Sponsring ska vara affärsmässig med definierat syfte. 

sponsring

Sponsringens starkaste egenskap är att den möjliggör en association till ett sammanhang som man som sponsor vill förknippas med.Företagets affärsidé och marknadsmål styr våra val av sponsringsprojekt.. Möjliga målgrupper kan vara lokala evenemang och idrottsföreningar med tydlig inriktning på ungdomsidrott.

Ansökan om sponsring, gör ni genom att maila er förfrågan till

Behandlingstid för besked angående er ansökan är ca 4-6 veckor.

Nedan presenterar vi stolt några av de föreningar/organisationer vi samarbetar med: