Vi hjälper ditt företag med att komplett skydd

Vi kan tillsammans med F-Secure erbjuda säkerhetslösningar  till allt från små företag till stora organisationer. Vi kan erbjuda allt från behovsanalys till utbyte och driftsättning av nytt säkerhetsskydd.

Virusskydd och IT-säkerhet från F-Secure

F-Secure Heltäckande säkerhetsskydd

Då de flesta nätverken kopplar på ett eller annat sätt till Internet så uppstår även problematik kring näthot och attacker. Dagens attacker är både sofistikerade och ihärdiga. Följderna blir att ditt företags värdefulla uppgifter riskerar att hamna i fel händer.

 Tillsammans med F-Secure hjälper vi dig med ett helhetsperspektiv

Våra IT-specialister kan bistå ditt företag att ta fram en produktlösning som säkerställer att ditt företags datainformation skyddas och får en IT-säkerhet med helhetsperspektiv.  Det handlar om att både förutse och kartlägga potentiella hot. Att förhindra och minska angreppsytan och blockera kända hot. Det handlar även om att identifiera och begränsa om eventuella intrångsförsök sker. Snabba åtgärder och larm medför att incidenter kan stoppas snabbt och minska eller förhindra skada.

Skydd från F-secure - hur kan vi hjälpa dig?

Vi kan bistå och installera säkerhetsskydd på både server och klientnivå. Vi kan erbjuda skydd på allt från stand-alone servrar till mailservrar och mobila plattformar som surfplattor och mobiltelefoner. Vi har även stor expertis då skadan är gjord och du söker permanenta lösningar och uppresning. Kontakta oss så ska vi göra vårt bästa att bistå din organiskation.