Kontek Tid

Med Kontek Tid kan du och ditt företag enkelt sköta tidredovisningen som också ligger till grund för löneutbetalningarna. Du kan snabbt få kontroll över arbetad tid. Med hjälp av en registreringsterminal kan de anställda rapportera tider. Du sparar administrativa resurser.

Kontek tid

Varför ska du välja Kontek Tid?

Du slipper hantera handskrivna tidrapporter och räkna stämpelkort. Kontek Tid beräknar den arbetade tiden och uppgifterna exporteras senare till Kontek Lön eller valfritt löneprogram. På detta sätt får du mer tid över till andra uppgifter. Du får snabbt och enkelt en överblick över företagets arbetade timmar, sjukfrånvaro och övertid.


Kontek tid

Kontek Tid - vi hjälper dig

Om du funderar på att börja använda Kontek Tid i ditt företag så har vi möjlighet att hjälpa dig både med installation och säkerställa att ni kommer ingång med programvaran. Det kan även handla om att installera tidrapporteringsterminaler på olika platser på företaget. Samt att säkerställa att företagets backup inkluderar datainformationen.

Fem fördelar med Kontek Tid

Du får översikt över arbetad tid, sjukfrånvaro och komtid.
Tidsrapporteringen kan ske vi arbetsstationen eller via en registreringsterminal.
Kontek Tid har olika behörighetsgrader vilket gör att en avdelningschef kan attestera direkt i datorn.
Kontek Tid innehåller språkstöd vilket underlättar om arbetsplatsen har behov av flera språk.
Du sitter inte själv. Vid uppstart får du hjälp med att hantera löneavtral och scheman i systemet.