Pyramid affärssystem

När det är tid för att välja ett affärssystem så finns det flera faktorer du behöver ta hänsyn till. Du behöver dels en modern plattform som går att uppgradera i framtiden. Du behöver rätt funktioner för ditt företag. Men det behöver också vara lätt att jobba med.

Pyramid affärssystem

Pyramid affärssystem - flera fördelar

Olika medarbetare har olika arbetsuppgifter och behöver också göra olika personliga inställningar. Din verksamhet kommer att förändras över tid och du kommer att vara i behov av både uppgraderingar och fler funktioner. Allt detta har man tagit hänsyn till i Pyramid. Över 90 % av systemen som levereras är standard system och ingen systemutveckling behövs. Detta mycket tack vare att vi har ett så stort utbud av tillvalsmoduler. Du vet alltså redan från början vad hela systemet kommer att kosta.

Nerladdningsbara broshyrer - pdf format

Pyramid affärssystem
MPSbroschyr
Pyramid affärssystem
Pyramidkatalog
Pyramid affärssystem
Butiksbroschyr
Pyramid affärssystem
Business
express
Pyramid affärssystem
CRMbroshyr
Pyramid affärssystem
PDAbroshyr

Fem fördelar med välja Pyramid affärssystem hos Netcomp

Vi har satt upp ett stort antal affärssystem med Pyramid så vi kan området.
När vi sätter upp ett affärssystem kan vi samtidigt säkerställa att era nya affärsdata kommer med i backupen.
Vi kan hjälpa ditt företag från uppstart till underhåll och uppgraderingar av systemet.
Vi är återförsäljare av Pyramid vilket också kräver att vi fortbildar oss löpande om systemet.
Det finns en synergieffekt i att låta oss både sköta ditt företags IT-drift och förvalta mjukvaran.