Pyramid affärssystem - branscher

Pyramid affärssystem är utvecklat för att vara ett lättanvänt affärssystem med en plattform där du kan bygga på moduler och uppgradera över tid. Det finns en stor mängd tillvalsmoduler som riktar sig till dig som har specifika behov.

Pyramid affärssystem branscher

Pyramid affärssystem - Branscher och modulförslag

Oavsett vilken typ av företag du har så är vi säkra på att det går att anpassa Pyramid affärssystem till din verksamhet. Du kan välja helt fritt vilka moduler som du önskar ska ingå i ditt företags affärssystem. För att ge några exempel så har vi sammanställt några förslag här under.

Handelsföretag
Fackhandel, detaljister, agenturer
/grossister, postorderföretag.
Pyramid affärssystem handelsbolag
Förslag på moduler:
• Order/Lager/Inköp
• CRM/Säljstöd
• EDI
• E-faktura Kund
• E-faktura Leverantör
• E-handel
• Flerlager
• Företagsupplysning
Förslag på moduler:
• Lagerplatser/Bath
• Miljöavgifter
• Mobila lösningar
• PDA Solutions
• Prisinläsning/Prisbok
• Produktionskonfigurator
• Serienummer/Serviceorder
• Variantartiklar

Tillverkande företag

Varuproducerande företag, monteringsverkstäder,
elektronik- och mekaniska verkstäder.
Pyramid affärssystem tillverkande företag

Förslag på moduler
:

• Materialplanering
• MPS
• CRM/Säljstöd
• EDI
• Flerlager
• Grafisk planering
• Inventarie
• Lagerplatser/Batch

Förslag på moduler
:

• Miljöavgifter
• Order/Lager/Inköp
• PDA Solutions
• Produktkonfigurator
• Projekt
• Serienummer/
Serviceorder
• Tidrapportering

Butiks- och affärskedjor

Fackhandel, möbelhandlare, telebutiker,
musikaffärer, bygghandlare, detaljister.
Pyramid affärssystem butik och affärskedjor

Förslag på moduler
:

• Kassa
• Betalkort
• CRM/Säljstöd
• e-handel
• Flerlager
• Kedjemodulen
• Kundbonus

Förslag på moduler
:

• Lagerplatser/batch
• Order/Lager/Inköp
• PDA Solutions
• Prisinläsning
• Serienummer/
Serviceorder
• Uthyrning

Tjänsteproducerande företag

Konsulter, dataföretag, ingenjörer,
reklambyråer, konstruktörer,
hantverkare, städföretag.
Pyramid affärssystem tjänsteproducerande företag

Förslag på moduler
:

• Projekt
• CRM/Säljstöd
• E-faktura Kund
• E-faktura Leverantör
• Mobila lösningar
• Tidrapportering

Service

Serviceföretag, reparationsservice,
underhållsservice, installatörer
Pyramid affärssystem service

Förslag på moduler
:

• Projekt
• Serienummer/
Serviceorder
• CRM/Säljstöd
• E-faktura Kund
• Flerlager

Förslag på moduler
:

• Företagsupplysning
• Mobila lösningar
• Order/Lager/Inköp
• PDA Solutions
• Prisinläsning/Prisbok
• Tidrapportering

Entreprenad företag

Byggare, installatörer och entreprenörer.
Pyramid affärssystem bygg

Förslag på moduler
:

• Projekt
• CRM/Säljstöd
• E-faktura Kund
• E-faktura Leverantör
• Inventarie

Förslag på moduler
:

• Mobila lösningar
• Order/Lager/Inköp
• Prisinläsning/Prisbok
• Tidrapportering
• Uthyrning

Fem fördelar med att välja Pyramid affärssystem

Pyramid affärssystem är ett lättanvänt affärsystem som fått flera utmärkelser.
Affärssystemet går att behovsanpassa så att ditt företag får precis de moduler som ni behöver.
Det finns ca 60 tillvalsmoduler utöver huvudfunktionerna.
Ett väldigt stort antal svenska företag använder idag Pyramid vilket talar för att det är beprövat.
Pyramid affärssytem går att använda i nätverksmiljö och vi på Netcomp hjälper dig gärna igång.