Pyramid affärssystem - moduler

Pyramids huvudmoduler innehåller de vanligaste funktionerna som de flesta företag använder. För att skapa lite tydligare bild så har vi listat de sju huvudmoduler här nedan. Om du anser att någon modul fattas så kan vi lugna dig med att det finns 60 tillvalsmoduler till att välja mellan.

Pyramid affärssystem moduler

Pyramid affärsystem - huvudmoduler

Här under finner du huvudmodulerna. Om det är så att du skulle vilja titta närmare på systemet samt få veta mer om vilka fler tillvalsmoduler som finns så är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

Pyramid affärssystem redovisning Redovisning
I Pyramids Redovisning hämtar du underlag från
andra moduler, har tillgång till konton, kontodimensioner
samt en möjlighet att arbeta med flera
perioder/bokföringsår öppna. Detta tillsammans
med en smidig hantering av preliminärverifikat,
konteringsmallar och automatkonteringar blir ditt
arbete enkelt och effektivt.
Pyramid affärssystem order Order/Lager/Inköp
Olika typer av order kan hanteras. Flexibel
prissättning med prislistor, kundunika
avtalspriser, stafflingar och kampanjer.
Vid ordertillfället kan inköpsanmodan
skapas för beställningsvaror, med direktleverans
från leverantör, om så önskas.
För lagervaror kan inköpsbehovet analyseras
och automatiskt skapa inköpsorder.
Pyramid affärssystem fakturering
Fakturering
Med Pyramid fakturering kan du skapa fakturaunderlag,
samlingsfakturera, kontraktsfakturera,
acontofakturera och arbeta med fakturaattest.
Det är enkelt att skriva ut påminnelser och
räntefakturor. Reskontran kan skrivas ut när som
helst för valfritt datum för avstämning.
Bevaka likviditetsprognosen för kund- och
leverantörsreskontran inklusive order/inköpsstock.
Skapa mallar som tar hänsyn till betalningar vid
sidan av reskontrorna såsom löner, skatter, räntor,
hyror etc.
Pyramid affärssystem materialplanering
Materialplanering och MPS
Materialplanering är grunden för att hantera
tillverkningsorder(TO) och strukturer
bestående av material, halvfabrikat och
operationer.
TO kan med automatik skapas från
kundorder, behovsanalys eller av andra
TO. Låt behovsanalysen hantera materialförsörjningen.
Komplettera med MPS för att hantera
planering och beläggning av resurser.
Operationer och resursgrupper har parametrar
för planering och du kan grafiskt
se hur kapacitet och beläggning varierar
med tiden. Rapportering kan ske direkt i
verkstaden via körplanen.
Pyramid affärssystem leverantörsresekontra
Leverantörsreskontra
Företag har olika rutiner för hantering av
inkommande fakturor. I ett entreprenadföretag
är det vanligt att först ankomstregistrera fakturorna
medan ett handelsföretag kanske direkt
vill slutkontera och stämma av fakturan mot
inköpsordern.
Pyramid erbjuder tre olika sätt att hantera slutkontering.
Enbart kontering, i kombination med
inköpskontroll eller vid projekt/orderpåföring.
Pyramid affärssystem redovisning
CRM/Säljstöd
Pyramid CRM/Säljstöd ger dig ett utmärkt
stöd för att vårda dina affärskontakter och
lagra köphistorik som kan användas i analyser
till grund för säljstrategier. Importera
dina kundprospekts från källor som PAR
och CreditSafe och läs in via excel-/calcfil.
Du får stöd både för den egna personliga
effektiviteten och för samarbetet med
dina kollegor genom kalenderfunktioner,
påminnelser, resursbokningar, arbetsgrupper,
dokumenthantering, meddelandehantering,
att-göra listor mm. Och det
mesta når du även via mobiltelefonen.
Pyramid affärssystem projekt
Projekt
Tjänster, tid, inköpta varor och eget tillverkat
material bearbetas smidigt i Pyramid Projekt
i fastpris, löpande med eller utan takpris och
interna icke debiterbara projekt.
Vid rapportering bokas alla uppgifter som
behövs, både för löneunderlag och projektuppföljning.
Med automatik hämtas kostnader från
leverantörsreskontran och uppgifterna överförs
enkelt till faktureringen.