Sharepoint - översikt

Om ditt företag behöver en gemensam plattform där man kan dela både anslagstavla, arbetsuppgifter och gemensamma dokument? Då skulle vi rekommendera att du läser vidare om Microsoft Sharepoint.

sharepoint

Varför ska du börja använda SharePoint?

Genom att använda Sharepoint kan du och dina medarbetare jobba mer effektivt. Du sparar på företagets resurser genom att flera förstår vem som gör vad och samtliga veta vilka dokument som tillhör den senaste versionen. I en undersökning som genomfördes på elva Microsoft Sharepoint kunder. Ställdes frågeställningen: Ansåg kunderna att SharePointsystemet var försvarbart ekonomiskt? Slutsatsen blev att företagen kunde påvisa både effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar redan efter ungefär ett års användande.

sharepointsharepointsharepoint

Fem fördelar med att välja Microsoft SharePoint

Genom SharePoint kan du och dina medarbetare tydliggöra för varandra om vem som gör vad.
SharePoint kan fungera som en portal lokalt på företagets nätverk där samtliga ser informationen.
Effektiv dokumenthantering säkerställer att samtliga medarbetare alltid har senaste version av filen.
Du kan göra publicera information till företagets webbplats så att kunder och återförsäljare når den.
Du sparar tid hos dig och dina medarbetare och i förlängningen så sparar ni även pengar.