Visma

Visma Spcs förenklar vardagen för tusentals företag varje dag. Deras kärnverksamhet bygger på att sälja bokföringsprogram, faktureringsprogram samt löneprogram. Oavsett om du har ett litet företag eller ett större så finns det ett program som passar dig.

Visma

Visma AdministrationBokföring & fakturering

Nästan hälften av alla Sveriges företag använder programlösningar från Visma. En av de mest använda programmen är Visma Administration. Visma administration har stora möjligheter. Du kan börja i det minsta programmet. Är ditt företag i behov av flera funktioner senare så går det enkelt att uppgradera. Ekonomiprogrammet fungerar oberoende om du tillhör butik eller lantbruk.


Visma LönLön & Tid

Effektivt lönearbete som fungerar perfekt trots mindre arbetsinsats. Det finns inbyggda internetfunktioner så att de anställda kan sköta registreringarna. I Visma Lön ordnar du allt från lönebesked till kontrolluppgifter men även hantering av arbetschema och kalender. Visma Tid är ett program som hjälper ditt företag med underlag för fakturering löner och övriga rapporter.

Fem fördelar med köpa Visma hos Netcomp

Vi har installerat stora mängder med Vismalösningar - vi kan området.
Vi är vana att sätta upp Vismas program i nätverksmiljö och hantering av användarlicenser.
Genom att anlita oss så har du möjlighet att låta oss sköta uppdateringar av programvaran över tid.
När vi installerar programvaran på ditt företag så kan vi även säkerställa att filerna inkluderas i backupen.
Du kan låta oss ta över hela din IT-miljö och på så vis har du en kontakt som sköter alla delar.