Visma lön & tid

Effektivt lönearbete som fungerar perfekt trots mindre arbetsinsats. Det finns inbyggda internetfunktioner så att de anställda kan sköta registreringarna. I Visma Lön ordnar du allt från lönebesked till kontrolluppgifter men även hantering av arbetschema och kalender.

Visma lön & tid


Visma lönVisma Lön

Med Visma programvaror för lön och tid kan du administrera på ett effektivt sätt och få mer tid över till andra uppgifter. Visma Lön finns i tre olika versioner. Helt beroende på om ditt företag har 3, 20 eller 200 anställda eller mer. Visma erbjuder även tilläggsmoduler för stämpling via Internet och även reseräkning som kan skötas via Internet. Båda modulerna är kopplade till Visma Lön.

Visma lön

Visma  Tid

Med Visma tid kan du säkerställa att företaget få betalt för den tid som läggs ner på ett projekt. Visma Tid är utmärkt när du vill få fram statistik samt göra uppföljningar. Du kan på detta sätt kontrollera företagets debiteringsgrad.

Fem fördelar med att välja Visma Lön & Tid

Du kan använda Visma Tid & Lön tillsammans med Visma Administration.
Det finns möjlighet att koppla tilläggsmoduler som reseräkning och stämpling till programmen.
Med Visma Tid får du bra överblick om vad alla produktionstimmar tar vägen.
Har du resande anställda så kan de rapportera både tid och reseräkningar via Internet.
Visma Lön har 3 olika versioner beroende på om du har 3, 20 eller 200 anställda.