Dell servrar

Dell servar - både tornservrar och bladservrar

Dell servrar kan erbjuda perfekta lösningar för ditt företag. Detta genom att du får stabila nätverksmotorer som både är kraftfulla och skalbara. Kraftfull support både på hela servern och ner på detaljnivå på komponentnivå.

Både torn och blad servrar från Dell

Dell kan erbjuda lösningar både med stand alone servrar i tornformat men även bladservrar. Oberoende om ditt företag söker en första ingångsserver eller vill utöka er befintliga serverpark så finns ett stort produktutbud av servrar men vi har även möjlighet att konfigurera en server direkt efter ditt företags önskemål.

Dell servrar - kontroll på makronivå

Genom Dells övervakningsprogram så kan du se både belastningar och energiförbrukning hos servrarna.  Detta förenklar överblicken av serverkapaciteten samtidigt som man snabbt finner underutnyttjade servrar. Det förenklar övervakning av avvikande beteende. Du kan även via fjärrinloggning övervaka servrarna.

Dell servrar

Dell servrar - energi och kylning

Genom att använda Dell servrar så säkerställer du att du får servrar som klarar av att hantera stora datamängder samtidigt som energiförbrukningen hålls nere. Så även kylningssystemen som är utvecklade i Dell servrar är byggda för att skapa så god prestanda som möjligt för ditt företag.

Dell servrar - hur kan vi hjälpa dig?

Om du önskar att utöka din serverpark med ytterligare Dell servrar eller söker hjälp med att finna rätt Dell server för ditt företag så hjälper vi dig gärna vidare. Kontakta oss och berätta om dina behov så guidar vi dig vidare.