Lathund Agent

Introduktion

Agenten är ett program som gör att tekniker hos Netcomp kan utföra distansuppgifter på nätverksanslutna datorer. Tekniker kan via Agenten t ex göra installationer, konfigureringar, mjukvaruuppdateringar och hantera supportärenden. Varje installerad Agent tilldelas ett unikt maskinid. Det råder ett ett-till-ett förhållande mellan maskinens Agent och dess maskinid.

Ikon för Agenten

När Agenten är installerad på din dator visas en liten ikon längst ner till höger i Aktivitetsfältet.

Om ikonen av någon anledning inte visas gör så här:
 

 1. Klicka på pilen i Aktivitetsfältet, markera ikonen för Agenten och dra den ner till Aktivitetsfältet

 2. Nu visas ikonen för Agenten i Aktivitetsfältet

   

  Grå ikon

  Om ikonen är grå innebär det att Agenten inte är tillgänglig. Detta indikerar troligtvis att nätverket är nere. Kontrollera därför om maskinen har access till internet alternativt kontakta Netcomp Support för mer hjälp.


  Ärendehantering

  Du kan skicka ditt ärende direkt till Netcomp Support genom att skapa ett nytt ärende i din Agent.    

Skapa nytt ärende

 
 1. Dubbelklicka på ikonen för Agenten i Aktivitetsfältet
 2. Agenten startar i din webbläsare
 3. Klicka på Ärendehantering och Ärendehantering presenteras till höger på skärmen
 4. Klicka på Ny och välj Ny notering 5.Följande formulär, med flikarna Generell info och Anteckningar, presenteras
 5. Information om avsändare och kontaktuppgifter fylls i automatiskt i fliken Generell info
 6. Obligatoriska fält i fliken Generell info: a.Avtalstid (Ja/Nej)
  i.Ja, om ärendet skall utföras på avtalstid
  ii.Nej, om ärendet skall utföras så fort som möjligt
  b.Sammanställning
  i.Kortfattad ärendebeskrivning (rubrik)
 7. Frivilliga fält i fliken Generell info: a.Kategori i.Välj en passande kategori i listan
 8. Obligatoriska fält i fliken Anteckning a.Anteckning i.Detaljerad ärendebeskrivning
 9. Klicka på Spara och stäng när du har fyllt i alla ärendeuppgifter a.Om värden saknas i obligatoriska fält (fält med * i namnet) visas följande felmeddelande:

  b.Klicka OK och fyll värden i obligatoriska fält
 10. Ärendet sparas och du får ett mail från Netcomp Support som bekräftar att ärendet är mottagit
 11. Nu kan Netcomp Support börja arbeta med ditt ärende!

  Pågående ärende

  När Netcomp Support har svarat på ditt ärende visas följande meddelande på din skärm:

  Status för ärendet har ändrats till ”Vänta på kundsvar”.

  Ärendelista:   
  1. Klicka på ärendet för att öppna det
  2. Öppna fliken Anteckningar för att se anteckningar från Netcomp Support:

    
  3. Svara genom att skriva en ny anteckning och klicka Spara och stäng
   1. Det är möjligt att bifoga filer genom att klicka på ”gemet” i verktygsraden.

     
  4. Status för ärendet uppdateras till ”Pågående”

Avslutat ärende

När Netcomp Support har löst ditt ärende ändras status till ”Avslutat” för ärendet i ärendelistan och du får även ett mail med information om att ditt ärende är avslutat. För mer information öppna ärendet och läs eventuell notering från Netcomp Support.