Personlarm

Personlarm är en trygghet för personer som befinner sig i utsatta positioner. Det är perfekt för dig som jobbar i en riskfylld verksamhet som exempelvis, socialarbetare, skogsarbetare och ensamarbetare. Så med SOS Alarms personlarm kan du snabbt få hjälp.

personlarm

Personlarm - hur fungerar det?

Om du skulle hamna i en nödsituation där du behöver hjälp så trycker du bara på personlarmet. SOS Alarm får då larm om att du behöver hjälp. De kan snabbt identifiera dig och få fram din position samt kolla av vilket hjälpbehov du har.


Personlarm - Allt som behövs för att hjälpa dig

Det finns möjlighet att lagra information om exempelvis kontaktpersoner, arbetsgivare. Men även dokumentation på om du använder eller ofta behöver en viss typ av medicin. Denna information förs vidare till larmoperatören som då också kan säkerställa att hjälppersonal kommer rätt förberedda.
 

Personlarm - rätt insatser sätts in

När du trycker på larmknappen på personlarmet kopplas en förbindelse upp med SOS-centralen. Antingen via GPS eller GSM kan larmoperatören se var du befinner dig. Därefter bestäms val av hjälpinsats, beroende på om du är behov av räddningstjänst, polis eller ambulans. Personlarm kan ge dig den trygghet du saknar i ditt arbete eller vardag.
 

sos personlarmSOS personlarm - för dig som är i riskfylld miljö - pdf


Personlarm är en trygghet för personer som befinner sig i utsatta positioner
eller för dig som jobbar i en riskfylld verksamhet som exempelvis, socialarbetare,
skogsarbetare eller ensamarbetare. Med SOS Personlarm får du snabbt
hjälp – när du behöver den som bäst.

 

 

 

Laddar...
Tack för visat intresse.
Vi kontaktar dig på 0454-19999 för att berätta mer om subject.
Vänliga hälsningar
Det gick inte att skicka frågan.
Kontrollera att du är ansluten till internet.
Ja tack, jag vill veta mer om Personlarm
Telefonnummer eller E-post