Stöttåliga mobiltelefoner

Stöttåliga mobiltelefoner är en bra investering för dig och ditt företag om ni jobbar i utsatta miljöer. Om du löper stor risk för stötar på din telefon så är dessa produkterna perfekta. Vi har även larmtelefoner för dig som jobbar i utsatta miljöer. Flera modeller är explosionsskyddade.

stöttåliga mobiltelefoner

Stöttåliga mobiltelefoner - en säkerhet

Att använda rätt kommunikationsutrustning kan ibland vara avgörande. Du behöver en telefon som du kan lita på och som håller i tuffa miljöer. Att använda en larmtelefon skapar både trygghet om du och dina medarbetare jobba exempelvis ensamma. Arbetsmiljöverket har tagit fram vilka kriterier som gäller för kommunikationsutrustning i explosiva miljöer. Du kan läsa mer om detta på dessa sidorna.

Fem fördelar med stöttåliga mobiltelefoner

Du kan välja en telefon som fungerar i tuffa miljöer - ingen risk för explosion.
Telefoner som ofta går sönder leder till högre utgifter - undvik detta med stöttåliga mobiler.
Mobiltelefoner kan även fungera som larmenheter och vara en extra trygghet om man jobbar utsatt.
En installerad mobiltelefon i ett fordon ökar säkerheten både för förare och för passagerare.
Flera av modellerna har GPS positionering vilket är perfekt ifall man behöver lokalisera.